O nás
Kontakty
Obchodní partneri

TokajLife - Posiťovanie, financovanie, poradenstvo
je Samostatný finančný agent
s povolením NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta Č.ODT-13020-1/2010 zo dňa 11.novembra 2010 v sektore:
1. poistenia alebo zaistenia
2. prijímania vkladov
3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

SPOZNAJTE NÁS LEPŠIE

Sme zatiaľ malým, no neprehliadnuteľným spojivkom medzi veľkými finančnými inštitúciami typu poisťovňa, banka, stavebná sporiteľňa a Vami, našimi klientmi. Prostredníctvom našich profesionálnych sprostredkovateľov sa Vám snažíme priniesť to najlepšie, čo sa na slovenskom finančnom trhu v oblasti životného a neživotného poistenia, stavebného sporenia i sporivých bankových produktov a neposlednom rade stavebných, hypotekárnych i spotrebiteľských úverov nachádza.

Naším krédom je spoľahlivosť, korektnosť a kompetentnosť. Snažíme sa k Vám, našim klientom , priniesť v prvom rade osvetu, množstvo cenných informácií o tom, ako sa finančný trh, v ktorom sa pohybujete, vyvíja. Vysvetlíme, čo znamená poistenie ( Vaše zabezpečenie) , ukážeme investičné možnosti, podáme Vám dostatok informácií na to, aby ste sami porozumeli rozdielom v zabezpečení, vedeli viac o investíciách na kapitálových trhoch , rozhodli sa správne pre sporivé finančné produkty a vedeli sa sami v tejto oblasti orientovať.

Každá poisťovňa alebo banka zvýhodňuje jeden zo svojich produktov. Je to niečo podobné ako akcia v hypermarkete. Orientovať sa v množstve akcií a ponúk je veľaráz problematické, pre laika v oblasti financií priam nemožné. Našou prácou je analyzovať produkty a vyberať pre Vás to najvýhodnejšie.

Pravidelne sledujeme ponuku poisťovní a bankových domov a analyzujeme, ktorý produkt je v danej chvíli pre klienta, čiže pre Vás najvýhodnejší.

CENA SLUŽIEB

Jedným z najdôležitejších charakteristík sprostredkovateľskej činnosti spoločnosti TOKAJ Life s.r.o. vo všetkých sektoroch činnosti je fakt, že tieto služby nepredstavujú pre Vás, našich klientov,

žiadnu dodatočnú finančnú záťaž.

Je samozrejmé, že odmena za sprostredkovanie pre sprostredkovateľa a jeho zástupcov je súčasťou kalkulácie poistného u každého z našich obchodných partnerov ( poisťovne, bankovej inštitúcie a podobne) a je vyplácaná sprostredkovateľovi danou finančnou inštitúciou.

Odmena nikdy nie je inkasovaná od klienta.

Je súčasťou nákladov finančnej inštitúcie tvorenej nákladovými položkami spojenými so založením poistenia, vedením poistenia a v neposlednom rade aj nákladmi na získanie klienta. Je zahrnutá v cene tovaru rovnako, ako je to riešené v prípade iných produktov nášho každodenného života. Podstatná je zároveň i skutočnosť, že ani v prípade dojednania poistenia priamo medzi klientom a poisťovňou klient nezískava lepšie podmienky poistenia. Ani čo sa týka ceny poistenia. V takomto prípade však klient prichádza o nesporné výhody, ktoré mu spolupráca s našou spoločnosťou TOKAJ Life s.r.o. prináša.

LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ

Oblasť likvidácie poistných udalostí týkajúcich sa všetkých našich klientov je dôležitou, neoddeliteľnou súčasťou sprostredkovateľskej činnosti spoločnosti TOKAJ Life s.r.o..
Dôsledná a hlavne rýchla likvidácia poistnej udalosti v maximálne možnom rozsahu uspokojenia nárokov klienta je prioritou našej spoločnosti, ktorá vytvára základný kameň hodnotenia kvality našich služieb.
Prvým krokom po prijatí informácií o škodovej udalosti je okamžité zapojenie sa našich odborníkov do procesu likvidácie s cieľom ich rýchleho doriešenia.

Naším cieľom je:

koordinácia procesu likvidácie poistnej udalosti v záujme spokojného klienta - oznámenie poistnej udalosti, kompletizácia dokladov týkajúcich sa poistnej udalosti, zabezpečenie technikov na rýchlu obhliadku poškodenej techniky, bezproblémové odoslanie dokladov zodpovedným pracovníkom obchodných partnerov a urýchlenie procesu samotnej likvidácie škodovej udalosti v rámci našich dobrých vzťahov s obchodnými partnermi.